Jdi na obsah Jdi na menu
 


historie a součastnost

Sbor ve Vysokém Veselí byl založen 25.10.1885

Podnět k založení dal tedejší starosta městise pan Jan Zajíc,který byl také zvolen prvním starostou hasičského sboru.

Důvodem založení byl rostoucí počet požárů ve Vysokém Veselí.První záznam o požáru ve Vysokém Veselí byl roku 1577,kdy vyhořel kostel a fara.Po velkém požáru v roce 1747 bylo město ze dřeva vystavěno a kolem náměstí mělo dřevěné podloubí,střešní krytinu ze slámy a bláta. 160 rodin tenkrát přišlo o střechu nad hlavou a 650 kusů dobytka o chlévy a krmení. Palič nebyl nikdy vypátrán.

V roce 1835 řádil další krutý požár,kdy hořel kostel,fara, škola,zámek a dalších 96 popisných čísel!!!

Třetí den po požáru našli Veseláci -paličský list-který hlásal: Milí Veseláci, žádná pomoc, vyhořet musíte....!

Po celou dobu trvání SDH ve Vysokém Veselí bylo hodně obětavých členů a funkcionářů. Lze jmenovat např.velitele sboru a celého okrsku Josefa Zemance,předsedu sboru Karla Jebavého,pokladníka Jindřicha Bydžovského,vedoucí mládeže Václava Zmátlíka a další.

Po jejich odchodu až do roku 2009 byli pilířem SDH velitel Václav Bílek, jednatel Bohumil Rygl,preventista Josef Pour, strojník Josef Jor a další.

Na výroční členské schůzi (Valné hromadě),dne 21.11.2009 převzali otěže práce v SDH V.Veselí mladí členové,kdy byl zvolen také nový výbor SDH ve složení:

Starosta sboru: Jaroslav Vacek

Místostarosta: Jan Zollmann

Velitel: Milan Zemanec ml.

Jednatelka: Jitka Novotná

Pokladník : Štěpán Zmátlík

výstroj.technik: Jiří Valeš ml.

Kultůrní referent : Vladimír Deyl

Preventista: Jaroslav Mergl

Reviz.komise: Petr Vaněk, Josef Hlaváček,Zdeněk Kykal

Kronikář: Josef Holer

 

 

Hlavní činností SDH bylo a je ochrana před požáry, jejich likvidace, ochrana životů ,zdraví a majetku.

Vedle výjezdů a zásahů na požárech  provádí náš sbor každoročně sběr starého železa. Členové pomáhají na kultůrně společenských akcích pořádaných městem,např: Vackovo V.Veselí, výroči sta let města,dětské dny,zábavy a plesy.

Sbor také každý rok pořádá svůj HASIČSKÝ PLES,v letošním roce to byl již 119-tý.

 Samostatná činnost sboru je hodně široká,přesto za zmínku stojí situace z roku 2002,kdy naší členové J.Bednář,J.Kryl,P.Jebavý,a V.Vodarský odjeli s hasičskou technikou do Veselí nad Lužnicí na pomoc při tamních záplavách.

 Za pozornost stojí také skutečnost, kdy se do našeho sboru v roce 2003 zapojili mladí chlapci,kteří jsou dneš již hlavními tahouny sboru.Např: Milan Zemanec ml, Aleš Deyl, Vladimír Deyl, Štěpán Zmátlík, Jan Zollmann,Jirka Valeš ml, Jaroslav Vacek.Jmenovaní  v průběhu zimy a jara 2004-2005 zrekonstruovali starou ruční stříkačku na koňský potah ,která byla zapomenuta v téměř rozpadlém stavu v jedné stodole ve Veselské Lhotě.Veřejnosti ji představili na našich oslavách 120 let SDH Vysoké Veselí a následně na přehlídce starých stříkaček ve Vrbici.

Vedle zmíněných činností se družstva můžů i žen zůčastňují každý rok hasič. soutěží, kde dosahujeme (zvláště družstvo žen) velmi dobrých výsledků!!!